<div dir="ltr">Hi.<div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-10-30 14:37 GMT+01:00 Mike Ligeza <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:mike.ligeza@gmail.com" target="_blank">mike.ligeza@gmail.com</a>&gt;</span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">Has any body had any luck using CHIRP to program the Yaesu line of<br>
Fusion radios such as FTM-100DR, FTM3200DR, FTM-400XDR.<br>
</blockquote></div><br>I&#39;ve programmed the memories of the FTM-100DE after saving them in a file and &quot;cheating&quot; it came from a FTM-350.</div><div class="gmail_extra">The format is somewhat similar.</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">73!<br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature">+------------=* IZ1TGH Roberto Waha - <a href="mailto:IZ1TGH@gmail.com" target="_blank">IZ1TGH@gmail.com</a> *=-------------+<br>|          El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.         |<br>|       Ell m&#39;ha estat la salvació. En Ell confío i no tinc por.      |<br>+---------------------------------------------------------------------+</div>
</div></div>